hedaer-top-button

מציאת בית לבלה

במשמרת באיילון, הגענו למשפחה קשת יום שלא יכולה להמשיך ולהחזיק בבלה (רועה גרמנית בת 3), וביקשה את עזרתנו במציאת בית חם.