דיווח על התעללות/הזנחה

בדף זה ניתן לדווח על מקרי התעללות והזנחת בעלי חיים.
באיזורים בהם אנו לא פועלים, ניתן לפנות לוטרינר הרשותי אשר אמון על חוק צער בעלי חיים בטופס פנייה זה, לשלוח לו את הטופס בפקס או במייל ולוודא טלפונית שהוא קיבל את פנייתכם.
לרשימת הוטרינרים הרשותיים לחצו כאן.
בנוסף, ניתן גם לפנות לגורמי אכיפת חוק צער בעלי חיים נוספים:

* לתשומת לבך, ניתן לדווח באופן אנונימי (ללא הזדהות בשם) או תחת שם בדוי.
עם זאת, דיווח אשר לא יכלול מספר טלפון תקין וזמין לשם חזרה אל המודיע לא יטופל.
בכל מקרה פרטיי המדווח (כולל מספר טלפון) נשמרים בסודיות אצלנו.
העמותה פועלת על בסיס תרומות. על מנת לאפשר לעמותה להמשיך ולעזור לבעלי חיים במצוקה נודה מאוד על תרומתך. מעבר לעמוד תרומה.