תרומה לעמותה

אנו זקוקים לעזרתכם! פעילות העמותה אינה מתוקצבת כמעט לחלוטין ומבוססת בעיקר על תרומות.
הוראת קבע חודשית היא הדרך הטובה ביותר להבטיח יציבות ולאפשר לנו להמשיך לפעול.

תמונה תרומה

סכום התרומה:

 

ניתן גם לתרום ישירות לחשבון העמותה:
משמר בעלי החיים בישראל, בנק לאומי, סניף 837
מס’ חשבון 5223050