הנעורים האבודים של צ’יף

Chief before_1024x731

כשהגיעו מתנדבי המשמר למקום החזקתו של צ’יף, רועה גרמני בן שנתיים ושלושה חודשים, הוא נראה כמו כלב בן עשר. כך תיארה אותו בדו”ח אחראית המשמרת: “כלב זאב מוחזק בתנאים מחפירים. שוכב בשטח שכולו קרשים, מתבוסס בצואה וללא כל צל. פרוות הכלב במצב רע, הולך לא טוב ונראה מיובש”. בתנאים אלה בילה צ’יף את רוב חייו הקצרים: הבעלים קשר אותו בחצר עוד בהיותו גור בתואנה שהכלב תוקפני. הבעלים ויתר על הכלב ומסר אותו לידי אנשי המשמר. העברנו את צ’יף למשפחה אומנת ולאחרונה מצאנו לו בית קבוע. כפי שניכר בתצלום, הוא התגלה ככלב שמח וטוב לב.