hedaer-top-button

חילוץ גורי כלבים מסערת הגשם

בסערת הגשמים האחרונה, חילצה יח’ משמר בעלי החיים תשעה גורי מילנואה שהוחזקו בתנאים קשים, רטובים ורועדים מקור. בשיתוף עם עמותת אס או אס, שסייעה בקליטת הכלבים בפנסיון, מצאו כל תשעת הגורים בתים חמים.