החרמת כלבת פיטבול משטח ציבורי

pitbol-wide

במשמר התקבל דיווח על כלבת פיטבול שמוחזקת במגרש חניה בתנאים קשים. יחידת משמר בע”ח הגיעה למקום ומצאה שהכלבה קשורה ברצועה קצרה למעקה בטיחות, שכובה מצונפת בקור על אספלט שבור. הכלבה הוחזקה לצורך שמירה בשטח ציבורי, ללא תנאים בסיסיים שמחייב החוק כמו: אוכל ושתייה, מחסה משמש, רוח, גשם וקור, מצע רך ורצועה ארוכה שמאפשרת תנועה ועשיית צרכים במרחק מאזור הרביצה.
הפיטבולית הוחרמה על ידי יחידת המתנדבים והובאה לכלבייה בתקווה למצוא בית במהרה.