החרמת אוסקר ולילי

thin-wide

יחידת משמר בעלי החיים – החרימה לאחרונה שני כלבים מוזנחים ורזים באופן קיצוני. הכלבים מצאו בתים מעולים! משמר בעלי החיים יפעל לקידום הליך פלילי כנגד המתעלל שבסיומו הגשת כתב אישום על התעללות.
תודה לוטרינר ד”ר גיל רוזן על העזרה הרבה וכמובן למתנדבים המסורים של היחידה.