Category Archives: סיפורי הצלחה

thin-wide

החרמת אוסקר ולילי

By | סיפורי הצלחה | No Comments
יחידת משמר בעלי החיים - החרימה לאחרונה שני כלבים מוזנחים ורזים באופן קיצוני. הכלבים מצאו בתים מעולים! משמר בעלי החיים יפעל לקידום הליך פלילי כנגד המתעלל שבסיומו הגשת כתב אישום על התעללות. תודה לוטרינר ד"ר גיל רוזן על העזרה הרבה...
Read More
pitbol-wide

החרמת כלבת פיטבול משטח ציבורי

By | סיפורי הצלחה | No Comments
במשמר התקבל דיווח על כלבת פיטבול שמוחזקת במגרש חניה בתנאים קשים. יחידת משמר בע"ח הגיעה למקום ומצאה שהכלבה קשורה ברצועה קצרה למעקה בטיחות, שכובה מצונפת בקור על אספלט שבור. הכלבה הוחזקה לצורך שמירה בשטח ציבורי, ללא תנאים בסיסיים שמחייב החוק...
Read More