hedaer-top-button

חילוץ כלבים מגג מבנה בת”א

קיבלנו דיווח על שני כלבים מוזנחים שמוחזקים על גג מבנה רעוע באזור התחנה המרכזית בתל אביב, חשופים לשמש היוקדת ומתחבאים בין האנטנות. הכלבים היו מלאים בקרציות עם חשש למחלת עור. מתחקור של הדיירים בבניין, אף אחד לא ידע למי הם שייכים. מתנדבי “משמר בעלי החיים” טיפסו על הגג הרעוע והורידו את הכלבים בעזרת חבלים. אחד מהם נכנס להיסטריה ברגע שהחבל היה עליו, אבל סוף טוב הכול טוב. הכלבים הועברו לכלבייה של עיריית ת”א ומחכים לבית אוהב.