hedaer-top-button

חילוץ חתול מפח אשפה

מתנדבת ביחידה חילצה חתול פרסי גזעי כבן 10 שנזרק לפח אשפה. החתול היה במצב הזנחה, מלא ברסטות. כרגע מגולח ומחפש בית אמיתי להזדקן בו.