פעילות היחידה בת”א

עמותת משמר בעלי החיים בישראל יזמה בשנת 2008 הקמת יחידת שוטרים מתנדבים הפועלת לאכיפת חוק צער בעלי חיים. יחידה זו פועלת בתחנות משטרת בדרום תל-אביב ונתניה ונותנת מענה אכיפתי למקרי התעללות והזנחת בעלי חיים. ברוב המוחלט של האירועים שופרו תנאי ההחזקה של בעלי החיים באופן מוחלט. מקרים אחרים נמצאים בחקירה ועומדים בפני הגשת כתבי אישום. אנו צופים, כי עם היחשפות הציבור לפעילות משמר בעלי החיים, תעלה באופן ניכר כמות הדיווחים והתלונות בדבר עבירות על חוק צער בעלי חיים.

בנוסף, מפעילה היחידה מערך הסברה בבתי הספר הכולל הרצאות על החשיבות שיש לכיבוד בזכויות של בעלי חיים ועל הצורך בנטילת אחריות כאשר מאמצים בעל חיים. יש לציין, כי פרויקט זה נוחל הצלחה מרובה ובתי ספר רבים פונים אלינו בבקשה להרצות בפני תלמידיהם.