משמר בעלי החיים – יש חיה כזאת

דורון ברנר ב”הכל דיבורים” עם ירון דקל ברשת ב’ 20.7.2011.
עוד צעד קטן בדרך להכרה מלאה מצד המדינה.