hedaer-top-button

החרמת כלב שמירה מוזנח

כלב ששימש לשמירה על מפעל מתכות והיה מוזנח וקשור בתנאי הזנחה קשים הוחרם ע”י המשמר. הכלב הועבר להסגר העירוני ולאחר זמן קצר מצא בית חם!