תרומה לעמותה

אנו זקוקים לעזרתכם! היכולת שלנו לעזור לבעלי חיים מבוססת על תרומות ומתאפשרת רק בעזרת אנשים אכפתיים כמוכם.
הוראת קבע חודשית היא הדרך הטובה ביותר לאפשר לנו להמשיך לפעול להצלת בעלי חיים.

לעמותה אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46(א) לפקודה.

תמונה תרומה

סכום התרומה:

 

ניתן גם לתרום ישירות לחשבון העמותה:
משמר בעלי החיים בישראל, בנק לאומי, סניף 837
מס’ חשבון 5223050